Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]

- Giá thị trường: 1,500,000₫
Giá Ưu Đãi Pre-ORDER: 790,000₫

Mức Đặt Cọc 290,000₫

Giá trị còn lại 500,000₫ sẽ được thanh toán khi nhận hàng (COD)

Ngày giao hàng: bắt đầu từ 26/10/2019

Sản phẩm liên quan

35%
 Ví da cao cấp Merju [Free-Ship]  Ví da cao cấp Merju [Free-Ship]
Bao da cao cấp cho Pamu Slide Plus (Merju) Bao da cao cấp cho Pamu Slide Plus (Merju)
57%
 Tai nghe Pamu Slide Plus | Green  Tai nghe Pamu Slide Plus | Green

Tai nghe Pamu Slide Plus | Green

1,990,000₫ 3,500,000₫

57%
 Tai nghe Pamu Slide Plus | Black  Tai nghe Pamu Slide Plus | Black

Tai nghe Pamu Slide Plus | Black

1,990,000₫ 3,500,000₫

 Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]
 Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]
 Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]
 Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]
 Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]
 Máy Tạo Ẩm & Làm Sạch Không Khí Sazo SZ-X1 [Tặng Cáp Type-C]